Етика и неправилност

Изјава за етика и несовесно објавување

1.1 Финансирање

Секое финансирање добиено за помош за пишување или уредување треба да биде признаено на крајот од статијата.

1.2 Однесување на авторот и авторско право

Авторот(ите) треба да се погрижат да добијат дозвола за користење на кој било материјал што е набавен од трети страни (на пр. илустрации, слики или графикони), а условите се одобрени. На крајот од статијата мора да се направат соодветни цитати.

1.3 Редакциски стандарди и процеси

1.3.1 Уредничка независност

Уредувачка независност се почитува. Одлуката на главниот уредник е конечна.

1.3.2 Стандарди за точност

Научен европски® (SCIEU)® има должност да објавува корекции или други известувања. „Поправка“ вообичаено се користи кога мал дел од инаку веродостојна публикација ќе се покаже дека е погрешно за читателите.

Видете исто така Најчесто поставувани прашања за авторот.

***

ЗА НАС  ЦЕЛИ И ОБЕМ  НАШАТА ПОЛИТИКА   КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ  
УПАТСТВА НА АВТОРИТЕ  ЕТИКА И НЕПРАКТИКУВАЊЕ  ЧПП ЗА АВТОРИТЕ  ПОДНЕСЕТЕ СТАТИИЈА