Цели и опсег

на имаат за цел of Научен европски® (SCIEU)® е да се донесат актуелните случувања во науката до пошироката публика за да се запознаат со напредокот во научните области. Се разгледуваат за објавување интересни и релевантни идеи од различни области на науката кои се пренесени на едноставен начин со јасност и концизност и кои се веќе објавени во рецензирана научна литература во блиското минато. Не прифаќаме нови теории или резултати од оригинални истражувања. Статиите се прегледуваат врз основа на практично и теоретско значење на темата, опис на приказната за избраната тема пред пошироката публика, ингеренциите на авторот(ите), цитирање на извори, навременост на приказната и единствена презентација од која било претходна покривање на темата во кој било медиум.

***

ЗА НАС  ЦЕЛИ И ОБЕМ  НАШАТА ПОЛИТИКА   КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ  
УПАТСТВА НА АВТОРИТЕ  ЕТИКА И НЕПРАКТИКУВАЊЕ  ЧПП ЗА АВТОРИТЕ  ПОДНЕСЕТЕ СТАТИИЈА